برای درخواست همکاری در فروش ( فروشنده شدن ) فرم را زیر را با دفت پر کرده و موارد خواسته شده را ضمیمه فایل کنید ، پس از تایید مدارد و احراز هویت شما پیامکی حاوی فعال سازی پنل کاربری فروشنده شما میباشد که میتوانید محصولات خود را اضافه کرده و به فروش برسانید.

[mnsfpt_authentication_page id=”default”]