بلبرینگ پلاستیکی سرکمک 550 و mvm 530

280,309 تومان
وظیفه اصلی یک بلبرینگ خودرو کم کردن اصطکاک بین دو قطعه و جلوگیری از کشیده شدن دو جسم به یکدیگر