دنده برنجی 3 لیفان 520

280,000 تومان
یکی از قطعات مهم در انتقال نیروی تولید شده به وسیله فرآیند احتراق در درون سیلندر، دیفرانسیل خودرو است و