پدال گاز جک S5

1,700,000 تومان
پدال‌ ها یکی از ساده‌ ترین قطعاتی هر خودرویی محسوب می‌ شود که بدون شک تمامی رانندگان آشنایی کافی با

دریچه گاز جک S5

2,900,000 تومان
در خودرو های بنزینی برای تنظیم هوای ورودی به داخل سیلندر از قطعه‌ای به نام دریچه گاز جک s5 استفاده