لنت ترمز جلو جک KMC K7

2,650,000 تومان
امنیت یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های هر اتومبیل محسوب می‌ شود و به عملکرد بسیاری از قطعات از جمله