برای ارتباط با مجموعه شیکاست از طریق فرم زیر اقدام نمایید:    اطلاعات تماس: 

    • تماس با روابط عمومی و مدیریت: 04432359758
    • ایمیل: Info@shikast.com
    • آدرس: ارومیه، خیابان شیخ شلتوت